سوالات متداول

جهت ساخت مهر لازم است مدارک زیر را ارائه نمایید:

مهرهای شخصی: تصویر کارت ملی

مهرهای پزشکی و پرستاری: تصویر کارت عضویت نظام پزشکی یا نظام پرستاری

مهرهای مهندسی: تصویر برگه‌ی عضویت نظام مهندسی

مهرهای وکالت: تصویر کارت عضویت کانون وکلا و یا موارد مشابه

مهرهای شرکت‌ها: تصویر آگهی ثبتی شرکت و یا نامه درخواست ساخت مهر

مهرهای فروشگاه‌ها: تصویر جواز کسب

شما در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توانید سفارشات خود را ثبت نمایید.

جهت ساخت مهر لازم است مدارک زیر را ارائه نمایید:

مهرهای شخصی: تصویر کارت ملی

مهرهای پزشکی و پرستاری: تصویر کارت عضویت نظام پزشکی یا نظام پرستاری

مهرهای مهندسی: تصویر برگه‌ی عضویت نظام مهندسی

مهرهای وکالت: تصویر کارت عضویت کانون وکلا و یا موارد مشابه

مهرهای شرکت‌ها: تصویر آگهی ثبتی شرکت و یا نامه درخواست ساخت مهر

مهرهای فروشگاه‌ها: تصویر جواز کسب